Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Współpraca

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM

1.       Współpraca ze szkołą w Weisswasser
Bardzo ważną rolę ma w naszej szkole współpraca ze szkołą w Weisswasser. Nasi uczniowie wyjeżdżają do tej malowniczej miejscowości raz w roku, również uczniowie z Weisswasser mogli zapoznać się z tradycjami świątecznymi swoich polskich przyjaciół i zwiedzić nasze miasto.
 
      
 
2.       Festyny środowiskowe
Od 1993 r. szkoła jest organizatorem corocznych festynów środowiskowych o różnorodnej tematyce. Hasło wiodące pierwszej imprezy tego typu brzmiało: ”Jędrzychów – moja mała ojczyzna”, inne odbywały się pod hasłami: „ Regiony Polski”, „Nasza Europa” , „W Europie razem bezpieczniej”, ”Bezpiecznie żegnamy lato”, „W Europie jeździmy bezpiecznie”. „Jędrzychowskim majówkom” przyświecają różne cele - poznanie kultury i sportu krajów europejskich, integrowanie środowiska oraz bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Dzieci i rodzice bardzo lubią szkolne festyny, bo przede wszystkim dla nich przygotowujemy różne atrakcje - przelot balonem, degustację ciast i potraw tradycyjnych różnych krajów Europy, przejazd bryczką, konkurencje sportowe i zabawy. Dzieci również prezentują swe talenty – występują w strojach z różnych regionów Polski i świata, śpiewają i tańczą. W 2005 roku przyświecało nam hasło Najpiękniejsza jest Ziemia Lubuska – dzieci gromadziły pamiątki rodzinne, eksponowały stare sprzęty, tworzyły foldery zachęcające do zwiedzania naszego miasta i tańczyły z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca. Festyny te zawsze cieszą się wielką popularnością.
 
    
 
3.       Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, a nasi uczniowie biorą co roku udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W szkole można poznać zasady ruchu drogowego, otrzymać kartę rowerową, motorowerową oraz pływacką.
 
   
 
4.        Współpraca z  Muzeum Etnograficznym w Ochli.
Świat współczesny na nowo odkrywa wartości tkwiące w społeczności lokalnej, ich bogactwo kulturowe, a w problematyce regionalnej dostrzega się ogromną szansę na odnalezienie drogi do wspólnoty ogólnonarodowej i europejskiej. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu „naszych czasów" oraz uwzględniając zainteresowania uczniów podjęliśmy współpracę z  Muzeum Etnograficznym w Ochli. Główny cel to zapoznanie z ciekawą historią Jędrzychowa i Ziemi Lubuskiej. Spotkania odbywają się podczas realizacji ścieżki regionalnej w klasach I-VI. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom zapoznania z historią najbliższego regionu w korelacji z legendami Ziemi Lubuskiej, przedstawienie tradycji i zwyczajów, kształtowanie własnej tożsamości, tolerancji wobec innych społeczności i kultur. Ta współpraca powoduje, że uczniowie w większym stopniu wykazują zainteresowanie najbliższym otoczeniem, jego bogactwem i pięknem, lepiej poznają historię Jędrzychowa i Zielonej Góry,  wzbogacają swoją wiedzę o życiu codziennym mieszkańców, obyczajach, tradycjach, potrafią scharakteryzować region pod względem geograficznym i kulturowym, znają podstawowe nazewnictwo związane z regionem, mają poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 
5.       Działania ekologiczne
Inną formą współpracy ze środowiskiem są działania ekologiczne na rzecz naszego regionu. Nawiązana została współpraca z MOSiR, ZGKiM, miejskimi służbami porządkowymi. Las i okolice szkoły są sprzątane przez uczniów w akcjach organizowanych na terenie miasta: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
Inną formą działań ekologicznych jest coroczna zbiórka makulatury. Uczestniczyliśmy w miejskim konkursie recyklingu papieru. Nasza szkoła zajęła I miejsce, a zebrana ilość makulatury, w przeliczeniu na jednego ucznia, wyniosła aż 151 kg. Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 7 tys. złotych.
Corocznie uczestniczymy także w ekologicznych lekcjach i konkursach dla klas czwartych w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej. W roku szkolnym 2001/2002 zajęliśmy VI miejsce w miejskim konkursie ochrony środowiska przed odpadami. Dzieci uczestniczą też w lekcjach ekologicznych na terenie wysypiska miejskiego w Raculi. Uczniowie zdobywają także wiedzę na temat lasów, ich znaczenia i ochrony w trakcie zajęć, realizowanych w ramach edukacji ekologicznej pod hasłem „Tydzień lasu”.
Nasza szkoła przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aby realizować zadania szkoły, która promuje zdrowie, postanowiliśmy jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią, zwiększać aktywność ruchową i zapobiegać wadom postawy, poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych, szczególnie pływania. Przystąpiliśmy do akcji „Bezpieczne Miasto”, realizując program Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
W szkole działa organizacja PCK, a uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy PCK i CK oraz w zawodach międzyszkolnych w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Od wielu lat rozwija się współpraca z MOPS i Urzędem Miejskim w celu zapewnienia obiadów dzieciom z rodzin ubogich. Realizujemy też program Stop agresji i przemocy oraz program profilaktyki „Nie piję, nie palę, jestem OK.” W maju, pod hasłem Bądź przyjacielem samego siebie, obchodzimy tydzień zdrowia. Zajęcia poświęcone są propagowaniu zdrowego stylu życia, profilaktyce uzależnień, promocji zdrowego odżywiania i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Współpracujemy także z policją i organizujemy spotkania z funkcjonariuszami. Program profilaktyki zdrowotnej realizowany jest poprzez spotkania z lekarzem, pielęgniarką, uczestnictwo w konkursach, pokazach i pogadankach. Okresowo wykonywane są badania wad postawy, wagi, wzrostu, sprawdzany jest słuch i wzrok uczniów. Prowadzona jest też fluoryzacja uzębienia.
 
6.       Współpraca z instytucjami osiedlowymi
Współpracujemy z naszym osiedlowym sklepem Intermarche. Kierownictwo placówki jest fundatorem nagród w licznych konkursach, zawsze możemy liczyć na pomoc przy organizowaniu festynów szkolnych i innych uroczystości. Nasi uczniowie mogą zapoznać się z pracownikami sklepu i ich zakresem obowiązków, na specjalnie przeprowadzanych zajęciach.
Od 1985 roku lat rozwija się współpraca z firmą Postęp oraz od niedawna z firmą Ricosta. Przedsiębiorstwo to wspomaga szkołę, przekazując środki finansowe.
Współpracujemy również z policją, strażą pożarną, z PCK i z przychodnią lekarską.
Współpracujemy także z Drukarnią Braci Dadyńskich i jej przemiłym kierownictwem. Dzięki państwu Dadyńskim zostały wydrukowane m.in. karty świąteczne, zaprojektowane przez uczniów naszej szkoły, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczane są na potrzeby szkoły.
 
7.       Współpraca z instytucjami charytatywnymi
 Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”, Fundacja “Wszystko dla Dzieci”, fundacja “Serce- na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”. Co roku organizowana jest też akcja zbiórki odzieży w okresie wielkopostnym pod nazwą “Chusta Weroniki”. W roku 2006 zbieraliśmy pościel i środki czystości, które przekazaliśmy do hospicjum w Zielonej Górze. Kierowniczka hospicjum – pani Anna Kwiatek – odbierając dary, zaproponowała dzieciom zorganizowanie przedstawienia dla podopiecznych hospicjum. Okazało się, że pociechę umierającym można nieśc także w ten sposób.
 
8.         Współpraca z ośrodkami kultury
Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych miasta odwiedzając Teatr Lubuski, Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu (występy gościnne), Filharmonię Zielonogórską. Uczniowie uczą się odbioru utworów pisanych z przeznaczeniem do wystawienia na scenie. Teatr uczy istnienia w kulturze, budzi zainteresowanie uczniów dziedzictwem kultury, przygotowuje do krytycznego odbioru sztuki teatralnej, przygotowuje do uczestnictwa w kulturze. Współpracujemy też z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Norwida, nasi uczniowie biorą aktywny udział w konkursach organizowanych przez WiMBP i odnoszą w nich duże sukcesy.


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|