Środa,  21 lutego 2018 r.imieniny:  Eleonory, Lenki, Kiejstuta
MENU
Erasmus +
    Niemcy
    Austria
    Malta
    Wielka Brytania
    Irlandia
Strona główna » Erasmus +

Projekt Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 8 realizuje projekt “Szkoła- partner przyszłości”, wniosek numer: 2017-1-PL01-KA101-037407, w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Dofinansowanie wniosku zostało przyznane w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
 
Bierze w nim 8 nauczycieli języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i matematyki. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursach językowych w kraju, a także metodycznych za granicą (Wielka Brytania, Portugalia, Włochy, Austria, Dania).
Projekt jest realizowany od 1.09.2017 do 31.08.2019r. Łącznie odbędzie się 14 mobilności.
Dzięki temu  projektowi nauczyciele będą mogli urozmaicić zajęcia lekcyjne przy pomocy nowoczesnych metod i narzędzi oraz w oparciu o autentyczne materiały pozyskane podczas wyjazdów.
 
 
 
 
Wyjazdy szkoleniowe w ramach projektu Erasmus +
 
Podczas wakacji 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego odbyło wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii i na Maltę.
Była to nie tylko możliwość do doskonalenia swojego warsztatu, ale również okazja do podpatrzenia jak funkcjonują szkoły w innych krajach Unii Europejskiej.
 
Zagraniczne kursy dostarczyły nauczycielom naszej szkoły wielu pozytywnych wrażeń, ale przede wszystkim wzbogaciły ich o nowe doświadczenia, nowoczesne narzędzia i metody nauczania.


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14 09:55:46  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|