Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE  
DLA KLAS I-III (I etap edukacyjny)
w roku szkolnym
2017/2018
 
Kl. I
 
Nr w
szkolnym
zestawie
 
Przedmiot
 
Wydawnictwo
 
Tytuł
 
Autor
 
Klasa
 
Uwagi
 
1/II
Edukacja wczesnoszkolna
MAC
Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej klas I-III "Oto ja"
 
Karina Mucha, Anna Stalmach -Tkacz, Joanna Wosianek,
 
I
 
 
1a/II
 
Religia
 
Jedność
 
„W rodzinie dzieci Bożych” - program nauczania religii
dla klas I-III
 
 
Ks. T. Śmiech,
 
 
I
 
AZ-1-01/12
1b/II
Język 
angielski
PEARSON
 
Program: New English Adventure.
Etap nauki: I.1 – I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna
Tessa Lochowski, Cristiana Bruni
 
Mariola Bogucka
I
 
 
 
 
Kl. II
 
Nr w
szkolnym
zestawie
 
Przedmiot
 
Wydawnictwo
 
Tytuł
 
Autor
 
Klasa
 
Uwagi
 
2/II
Edukacja wczesnoszkolna
MAC
Gra w kolory kl. 2
 
E. Stolarczyk
           II
 
 
2a/II
Religia
Jedność
„W rodzinie dzieci Bożych” - program nauczania religii
dla klas I-III
 
Ks. T. Śmiech,
 
           II
 
 
2b/II
Język 
angielski
PEARSON
New English Adventure
M. Bogucka
II
 
 
Kl.III
 
Nr w
szkolnym
zestawie
 
Przedmiot
 
Wydawnictwo
 
Tytuł
 
Autor
 
Klasa
 
Uwagi
 
3/I
Edukacja wczesnoszkolna
MAC
Gra w kolory III
 
 
 
 
III
 
 
3a/I
Religia
Jedność
„W rodzinie dzieci Bożych” - program nauczania religii
dla klas I-III
 
Ks. T. Śmiech,
 
 
III
 
3b/I
Język 
angielski
PEARSON
New English Adventure
M. Bogucka
III
 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 
 DLA KLASY IV-VIII (II etap edukacyjny)
 w roku szkolnym
2017/2018
 
Kl. IV- VII
 
Nr w
szkolnym
zestawie
 
Przedmiot
 
Wydawnictwo
 
Tytuł
 
Autor
 
Klasa
5/II
 
Język polski
 
Nowa Era
Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Nowe słowa na start!”
M. Derlukiewicz
       IV, VII
6/II
Język polski
GWO
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach 4-6 "Między nami"
 
A.Łuczak,
A.Murdzek
          V,VI
7/II
Historia
Nowa Era
Program nauczania historii  w kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś
T. Maćkowski
IV,VII
8/II
Język angielski
PEARSON
Program nauczania języka angielskiego
dla klas IV–VIII
 J. Stefańska
 
IV, VII
9/II
Matematyka
Nowa Era
Program nauczania matematyki dla klas IV–VIII szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem”
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska
 
IV-VII
10/II
Przyroda
Nowa Era
Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej "Tajemnice przyrody"
J. Golanko
IV
11/II
Przyroda
Nowa Era
Tajemnice przyrody
 
J. Slósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer
 
V,VI
12/II
Muzyka
Nowa Era
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcje muzyki”
M. Gromek,
G. Kilbach
 
IV,VII
13/II
Muzyka
Nowa Era
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Grażyna Kilbach
Monika Gromek
V,VI
14/II
Plastyka
Nowa Era
Program nauczania plastyki w kl. IV-VII szkoły podstawowej
J. Lukas,
K. Onak
 
IV-VII
15/II
Technika
Nowa Era
Program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej
„Jak to działa?”
L. Łabecki
M. Łabecka
       IV-VI
16/II
Informatyka
Nowa Era
Program nauczania informatyki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej „Lubię to!”
M. Kęska
IV,VII
17/II
Wychowanie fizyczne
Impuls
Program nauczania
Rusz się człowieku!
U. Kierczak
IV-VIII
18/II
Język niemiecki
Nowa Era
Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego
 
A. Jaroszewska
VII-VIII
19/II
Biologia
Nowa Era
Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej „Puls życia”
A.    Zdziennicka
V-VIII
20/II
Geografia
Nowa Era
Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”
 Tuz
 
V-VIII
21/II
Chemia
Nowa Era
Program nauczania chemii w szkole podstawowej.
T. Kulawik, 
M. Litwin
VII-VIII
22/II
Fizyka
Nowa Era
Program nauczania fizyki w szkole podstawowej
„Spotkania z fizyką”
G.Francuz-Ornat
T.Kulawik
 
VII-VIII
4/II
Religia
Jedność
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata” - program nauczania religii
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek
IV-VII
23/II
Wychowanie
do życia
w rodzinie
Rubikon
Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”
T. Król
 
IV-VIII


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|