Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
Power
    Dania
    Włochy
Strona główna » Współpraca międzynarodowa » Power

Projekt Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 8 realizuje projekt “Szkoła- partner przyszłości”, wniosek numer: 2017-1-PL01-KA101-037407, w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Dofinansowanie wniosku zostało przyznane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
 
Bierze w nim 8 nauczycieli języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i matematyki. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursach językowych w kraju, a także metodycznych za granicą (Wielka Brytania, Portugalia, Włochy, Austria, Dania).
Projekt jest realizowany od 1.09.2017 do 31.08.2019r. Łącznie odbędzie się 14 mobilności.
Dzięki temu  projektowi nauczyciele będą mogli urozmaicić zajęcia lekcyjne przy pomocy nowoczesnych metod i narzędzi oraz w oparciu o autentyczne materiały pozyskane podczas wyjazdów.
 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|