Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Spotkania z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
 
Termin
Program zebrania - zagadnienia główne
10.09.2018 r.
godz. 17:00 (1-3)
 
 
 
1.        Wybory klasowej rady rodziców - trójek klasowych.
2.         Omówienie kalendarza imprez szkolnych
3.         Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami  
        regulującymi   życie szkoły. Zmiany w statucie, WSO - 
        wymagania edukacyjne.
4.         Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami i usprawiedliwiania 
 nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.
5.         Spotkanie z pedagogiem dla klas IV i I
6.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.
7.         Pomoc materialna dla uczniów.
8.         Plany wycieczkowe (klasowe)
 
11.09.2018r.          
godz. 17:00 (4-6)
Zebranie klasowe ogólne
12.09.2018r.          
godz. 17:00 (7-8)
Zebranie klasowe ogólne
 
15.11.2018r.
godz. 17:00 (I-III)
Zebranie klasowe
 
1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
2.       Sprawy różne.
3.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)
4.       Oferta szkoły - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań
5.       Omówienie diagnozy klas I i IV (wstępnej)
6.        Planowanie formy zabawy andrzejkowej.
 
 
 
13.11.2018 r.          
godz. 17:00 (4-6)
Zebranie klasowe
14.11.2018 r.          
godz. 17:00 (7-8)
Zebranie klasowe
17.12.2018 r.
godz.17:00 (I-III)
 
 
 
 
1.       Zebranie ogólne przed radą klasyfikacyjną – przewidywane oceny
2.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 – 19.00)
3.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
 
 
18.12.2018 r.
Godz.17.00 (4-6)
Zebranie klasowe
 
19.12.2018 r.
Godz.17.00 (7-8)
Zebranie klasowe
18.02.2019
godz. 17.00
Klasy 1-3
 
 
 
1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
2.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)
3.       Organizacja zabawy karnawałowej (26.02/27.02)
 
19.02.2019 r.
Godz. 17.00 klasy 4-6
20.02. 2019 r.
klasy 7-8
godz. 17.00
 
20.03.2019 r.
 
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY/ DZIEŃ PATRONA
 
8.04.201
klasy 1-3
 
1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
2.       Sprawy różne.
3.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)
9.04.2019 (4-6)
godz.17.00
10.04.2019 r.
godz.17.00 (7-8)
Zebranie klasowe
27.05.2019 (1-3)
godz.17.00
 Zebranie ogólne
 
1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Przewidywane oceny na zakończenie zajęć .
2.       Sprawy różne.
3.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)
 
 
28.05.2019 (4-6)
godz.17.00
Zebranie ogólne
29.05.2019 (7-8)
godz.17.00
Zebranie ogólne
11.06.2019 r.
Godz.17.00
1.       Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|