Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Historia szkoły

Historia szkoły

15 lutego 1945 roku wojska l Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa zajęły wieś Jędrzychów. Kiedy do Jędrzychowa zaczęli przyjeżdżać pierwsi osadnicy, w wielu domach mieszkali jeszcze żołnierze radzieccy, którzy mówiąc językiem kronikarza, "strzegli porządku i bezpieczeństwa na wyzwolonych terenach" oraz nadzorowali wysiedlanie Niemców na Zachód. Ludność, która tu zamieszkała po wojnie pochodziła z różnych stron: z Wielkopolski, zza Buga, z centralnej Polski, z Rumunii, a nawet z Francji. Zasiedlenie Jędrzychowa przez Polaków zaowocowało utworzeniem szkoły. Fakt ten dokumentuje „KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JĘDRZYCHOWIE" z pierwszym wpisem Romana Wiatrowskiego. Początki edukacji nie były łatwe. Brakowało podstawowego sprzętu, sal lekcyjnych, boiska. Nie zabrakło jednak zapału i determinacji. 1 września 1945 roku w powojennym Jędrzychowie rozpoczął się nowy rok szkolny. Od tamtej pory, aż do dzisiaj szkoła kształci i wychowuje. Wciąż trwa, chociaż przez 60 lat doświadczyła licznych reform oświatowych i reorganizacji. Nieustannie pełni swą ważną i wyjątkową rolę w życiu społeczności Jędrzychowa: łączy już wiele pokoleń, integruje środowisko, daje poczucie przynależności społecznej, rozwija zainteresowania. JEST!
 
      
 
 
1945 Kierownictwo szkoły: Helena Woronowicz
  Szkoła Podstawowa nr 8 powstaje 1 września 1945 roku. Organizatorkami powojennej szkoły są panie Helena Woronowicz i Michalina Zielińska. W roku 1945 do klas I-IV uczęszcza 42. uczniów w wieku od 7-16 lat.
 
1946-1952   Dyrektor Zygmunt Gapiński
   W szkole pracuje pięciu nauczycieli: Stanisław Chmiel, Wanda Kotwicka, Jan Lewicki, Czesław Pierzgalski,  Krystyna Cyplik. W roku szkolnym 1948/49 powstaje drużyna harcerska i koło ZMP. Nauka odbywa się w czterech izbach lekcyjnych. Szkołę opuszczają pierwsi uczniowie klas siódmych.
 
1953 Dyrektor Barbara Thiele
 Zostaje zatrudniona pan Wilhelm Thiele. Uczniowie biorą udział w pierwszej powojennej wycieczce szkolnej do Krakowa.
 
1954-1956 Dyrektor Wilhelm Thiele.
   Do grona nauczycieli należą: Franciszek Bielecki ,Genowefa WiatrowskaStanisława Kowalik, Barbara Tokarska, Maria Liniart, Irmina Apryszko i Roman Wiatrowski. W szkole działa samorząd uczniowski, PCK, SKO, a drużyna harcerska, złożona jest już z trzech zastępów.
 
1958-1959 Roman Wiatrowski
Przybywają nowi nauczyciele: Weronika Undro, Włodzimierz Borsuk, Marian Letki. Zostaje zorganizowana pracownia robót ręcznych dla chłopców. Działają kółka pozalekcyjne – plastyczne (opiekun Roman Wiatrowski) i dramatyczne (opiekun Barbara Thiele).
 
1960    Dyrektor Barbara Thiele
Pan Roman Wiatrowski zostaje przeniesiony do pracy w Inspektoracie Szkolnym w Zielonej Górze. Zaczynają nauczać nowi nauczyciele - Zbigniew Terka i Danuta Boryczko. Klasę siódmą kończy piętnastu uczniów. Szkoła liczy osiem oddziałów, uczęszcza do niej 267. uczniów. Działa szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody.
 
1960 Dyrektor Marian Letki
Jędrzychów włączono do miasta Zielona Góra. Szkoła podstawowa staje się szkołą miejską. Nowi nauczyciele to: Feliks Korszuń, Leokadia Gołębiowska i Julia Dorocka.
 
1964 -1969   Dyrektor Włodzimierz Borsuk
Szkoła liczy 9 oddziałów, uczy w niej dziewięciu nauczycieli. Powstaje Szkolne Koło Sportowe, prowadzone przez pana Feliksa Korszunia, który jest także opiekunem drużyny harcerskiej. Zostają zatrudnieni Krystyna Klinowska – absolwentka SN w Zielonej Górze Teresa Żuk ,Urszula Konaszewska, Urszula StępniakRoman Wiatrowski i Barbara Sieradzka. Szkoła Podstawowa nr 8 staje się zreformowaną szkołą ośmioklasową . Powstaje młodzieżowe koło filatelistyczne. Uczniowie i nauczyciele pracują w bardzo trudnych warunkach z powodu niedokończonego remontu.
 
1969 –1971 Dyrektor Roman Wiatrowski
Ukończono remont budynku szkolnego. Pracę rozpoczynają nauczyciele: Anna Smoczyńska, Stanisława Judek, Krystyna Jarosz. Szkoła zostaje wyróżniona w wojewódzkim konkursie szkolnych kas oszczędności. Szkolne Koło Filatelistyczne organizuje pokaz znaczków na wystawie filatelistycznej w Zielonej Górze, Furstenwalde i Frankfurcie nad Odrą.
 
1973 - 1979     DyrektorStanisław Lewandowski
Następuje reorganizacja szkoły, która staje się szkołą czteroklasową. Klasy V-VIII przechodzą do Szkoły Podstawowej nr 14.Szkoła Podstawowa nr 8 staje się Punktem Filialnym Szkoły nr 14. Sale lekcyjne mieszczą się na parterze, I i II piętro zajmuje WSP. Są tam sale sypialne dla studiujących zaocznie. Nauczycielami uczącymi są : Genowefa Wiatrowska, Stanisława Klikowicz,   Leokadia Gołębiowska i Roman Dzwonko. W latach 1973-1979 uczniowie naszej placówki biorą udział w różnego typu pracach społecznych, akcjach krajowych, zbiórkach i konkursach. W 1979 roku przy punkcie filialnym zostaje zorganizowany oddział przedszkolny. Opiekun to pani Urszula Stępniak. Z dniem 1.09.1979 roku szkoła nasza staje się punktem filialnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Zielonej Górze. Kierownikiem punktu filialnego jest Genowefa Wiatrowska.
 
1981 -1984    Dyrektor Roman Wiatrowski
We wrześniu 1981roku następuje podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły do klasy V.WSP likwiduje Dom Studenta, pomieszczenia zajęte dotychczas przez WSP, wracają w użytkowanie szkoły. Nauczyciele i rodzice w czynie społecznym przeprowadzają remont pomieszczeń . 1 czerwca 1983 r następuje inauguracja Tygodnia Szkoły. Szkoła nawiązuje współpracę ze spółdzielnią Postęp. W 1984 roku nasza szkoła staje się samodzielną placówką oświatową. Pracuje w niej siedmiu nauczycieli.1 grudnia odszedł na emeryturę wieloletni nauczyciel i dyrektor – pan Roman Wiatrowski,.
 
1985 –1988     Dyrektor Mikołaj Białogłowy
Szkoła nasza jest ponownie placówką czteroklasową. Uczą w niej nauczyciele: Danuta Leśniowolska, Grażyna Krawczyk, Stanisława Wolna, Renata Masło, Genowefa Wiatrowska. Aldona Halczak, W 1988 roku odchodzi na emeryturę długoletni pracownik naszej szkoły – pani Genowefa Wiatrowska.
 
1989- 1991   Dyrektor Ewa Duma
Przybywają do szkoły nauczyciele: Aldona Twaróg, Jarosław Twaróg, Małgorzata Pituła, Alina Wysocka. Szkoła jest nadal placówką czteroklasową.
 
1991 - 2000   Dyrektor Małgorzata Pituła
Nauczyciele wraz z rodzicami podejmują starania o utworzenie szkoły ośmioklasowej. W 1993 r powołano Radę Szkoły. W roku 1994 szkoła przejmuje sąsiadujący budynek po byłym przedszkolu. Są organizowane pierwsze dni otwarte i festyny szkolne. Zostają zatrudnieni nauczyciele: Jolanta Nowak ,Jolanta Olczyk, Beata Hałabura, Małgorzata Krystek, Anna Wojewoda, Ewa Balawajder, Daria Leszczyńska, Alina Walczak, Krystyna Dziadura, Anna Podhorecka, Piotr Rudek, Ewa Słabik, Mirosław Augustyniak, Wiesława Grzybowska, Barbara Skibińska, Marzanna Szewczyk . Budynek szkoły jest odnawiany, powstaje dokumentacja projektowa. W 1999 r. uruchomiono nową kotłownię gazową. W 2000r.zostają oddane do użytku nowe sanitariaty, szatnia i łącznik między budynkami.
 
2001 - 2004   Dyrektor Teresa Wojtasik
Rozpoczynają się prace nad poprawą stanu technicznego szkoły, nad zapewnieniem bezpieczeństwa nauki i pracy oraz nad podniesieniem walorów estetycznych szkoły, a także zmianą wizerunku szkoły. Powstaje pracownia komputerowa i stołówka. Szkoła przyjmuje imię Jana Brzechwy. Zostają przyjęci nauczyciele: Elżbieta Skoczylas, Cecylia Pyrka, Magdalena Otto-Dudek.
 
Od 2005   Dyrektor Elżbieta Iwaniec
Ofertę edukacyjną wzbogacono o naukę drugiego języka (angielskiego) dla wszystkich uczniów szkoły. Podkreślana jest kulturotwórcza rola szkoły w środowisku, aktywne uczestnictwo w życiu miasta. Zapadły decyzje o rozbudowie szkoły, budowie sali gimnastycznej i boiska szkolnego.


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|