Czwartek,  14 grudnia 2017 r.imieniny:  Alfreda, Izydora, Zoriny
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2017/2018
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program rozwoju
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Oddział przedszkolny
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Erasmus +
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    BIP




Strona główna » Wyrównywanie szans eduk.

Zielonogórski program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im J. Brzechwy w Zielonej Górze

luty - czerwiec 2017 r.

 

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

 
Szkolny program wyrównywania szans ukierunkowany jest na realizację zadań o charakterze wspomagającym i edukacyjnym tak, by uczniom klas IV - VI  udzielić wsparcia i zaproponować oferty w formie: zajęć rozwijających zainteresowania, ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie :
- umiejętności matematycznych i myślenia logicznego klas VI
- zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – koło szachowe, techniczno –praktyczne , sportowe, plastyczne , teatralne
 - zajęć o charakterze edukacyjnym – matematyczne, koło zdolnego matematyka: łamigłowki, rebusy, doświadczenia
Proponowane zajęcia uczniom wynikają z dogłębnej analizy aktualnych potrzeb naszych uczniów. W ostatnim roku zostały dodatkową praca objęte dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi i ta edycja będzie te działania będzie wspomagać.
 

 
2. Cele programu

 
Szkolny program wyrównywania szans ukierunkowany jest na realizację celów związanych z:
  1.  Dodatkowymi zajęciami zajęć edukacyjno – wyrównawczymi dla uczniów z języka angielskiego.
  2. Zwiększeniem efektywności kształcenia i wychowania poprzez rozwijanie zainteresowań oraz pasji
 

 
3. Forma realizacji, w tym forma promocji lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

 
Program wyrównywania szans edukacyjnych będzie realizowany w formie zajęć na terenie szkoły
Informacja o zajęciach będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy zajęć dodatkowych umieszczonej na holu szkoły .
 


 
4. Zasoby kadrowe do realizacji programu

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji programu [8]
w tym wolontariusze[1] [0]
Rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariuszy:
Inne informacje o zasobach kadrowych w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji programu:
a) nauczyciele: nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
b) obsługa administracyjna[2]

5. Przewidywane rezultaty

 
Uczniowie szkoły poprzez realizację proponowanych zadań usprawnią umiejętności kluczowe.
 

 
7. Obszar realizacji programu (teren placówki, bądź inne – jakie)

 
 Pracownie szkolne. Sala gimnastyczna
 



[1] Wolontariuszem może być osoba, która świadoma jest swojego nieodpłatnego uczniaku w realizacji projektu; wolontariusz nie może być beneficjentem końcowym projektu; przy nawiązywaniu współpracy
z wolontariuszem należy podpisać umowę o wolontariacie, w której zdefiniowany zostanie rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariusza.
[2] Obsługą administracyjną projektu może zajmować się jedna osoba ze stałego personelu administracyjnego szkoły. Nie może być to osoba prowadząca zajęcia merytoryczne z beneficjentami końcowymi projektu
oraz dyrekcja.

Przedmiot

Prowadzacy

liczba grup

liczba uczniów    w grupie

Koło techniczne  "robótki ręczne"

M. Pituła

1

17

Koło szachowe

M. Czaja

1

12

Koło zdolnego matematyka: łamigłówki, rebusy, doświadczenia

A.Podhorecka

1

19

Koło sportowe

C. Pyrka

1

12

Koło teatralne

K. Ochocka 

1

19

Koło matematyczne

P. Rudek

1

12

Koło plastyczne

W. Skorulska

1

16

Koło sportowe

A.Podhorecka

1

14

 




Ostatnia aktualizacja: 2017-12-11 19:58:42  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|