Czwartek,  14 grudnia 2017 r.imieniny:  Alfreda, Izydora, Zoriny
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2017/2018
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program rozwoju
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Oddział przedszkolny
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Erasmus +
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    BIP
Strona główna » Nabór na rok szk. 2017/2018

 
 
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  
  
 
 
  
  
Wszelkie informacje dot. naboru na nowy rok szkolny: 
 
kliknij TUTAJ
 
 
 
HARMONOGRAM USTALENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • od 17 do 19 maja 2017 r. – kwalifikacja kandydatów:
1)     17 maja - I preferencja,
2)     18 maja – II preferencja,
3)     19 maja – III preferencja;
 • 24 maja 2017 r. godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 24 maja (od. godz. 1200) do 29 maja 2017 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia pisemnego w sekretariacie szkoły;
 • 31 maja 2017 r. godz. 1200 – ogłoszenie wyników – wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych.  

KLASA I

 

 • do 19 maja 2017 r. – kwalifikacja kandydatów:
 • 22 maja 2017 r. godz. 1300 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 23 maja  do 29 maja 2017 r. (do godz. 1400) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
  do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły;
  OŚWIADCZENIE DO POBRANIA
 • 31 maja 2017 r. godz. 1300 – ogłoszenie wyników – wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych.
 •  
   
   
  Zapraszamy na Dni Otwarte dnia 22.03.2017 r. o godz. 17:00

   

  Informujemy, że w związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja do szkół i przedszkoli rozpocznie się najwcześniej w II połowie kwietnia.
   
  Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
   
  W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
   
  Dotychczas obowiązujące uchwały w tym zakresie utraciły moc, z chwilą wejścia w życie w/w ustawy, która w art. 15 pkt 26 uchyliła cały rozdział 2a ustawy o systemie oświaty. Obecnie przygotowywane są nowe uchwały Rady Miasta Zielona Góra, które zostaną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
  Również Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero przygotowało i konsultuje projekt rozporządzenia, które określa m.in.: skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
   
  Uchwała Rady Miasta Zielona Góra - granice obwodów publicznych szkół podstawowych


  Ostatnia aktualizacja: 2017-12-11 19:58:42  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|