Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY

ANALIZA SWOT
 
Uczniowie

Słabe strony
Mocne strony
 • za mało lekcji wf
 • Za krótkie przerwy
 • Nudne lekcje
 • Za dużo zadań domowych
 • Za dużo biegania na przerwach
 • Wyżywanie się starszych uczniów nad młodszymi
 • Obrażanie się nawzajem
 • Za duże wymagania nauczycieli w stosunku do uczniów
 • Brak papieru w toalecie
 • Nie można pić i rysować na lekcji
 • Rysowanie i pisanie po ławkach
 • Brak świetlicy dla klas IV – VI
 • Za dużo lekcji matematyki i przyrody
 • Uczestnictwo w wielu programach edukacyjnych
 • Wiele kół zainteresowań
 • Wiele konkursów
 • Nowoczesny budynek szkoły
 • Wspaniali nauczyciele
 • Wiele wycieczek
 • Dobrze wyposażone klasy
 • Duża sala gimnastyczna
 

 
Szkoła marzeń:
 • Lekcje w formie zabawy
 • Bardzo dobre relacje nauczycieli z uczniami
 • Dłuższe przerwy
 • Jeszcze więcej wycieczek
 • Sala kinowa w szkole
 • Basen w szkole
 • Więcej lekcji informatyki
 • Zamiast książek i zeszytów – komputery
 • Więcej lekcji praktycznych (np. gotowanie)
 • Puszczanie muzyki na przerwach
 • Mniej liczne klasy
 • Bardziej uśmiechnięci nauczyciele
 • Nauczyciele nie krzyczą
 
Rodzice

Słabe strony - oczekiwania Rodziców
Mocne strony
 • Dostrzeganie drobnych sukcesów dziecka
 • Wzmacnianie dziecka
 • Ocenianie postępów według możliwości
 • Wspieranie rodziców w przekazywaniu wartości
 • Ustalanie wspólnych celów w edukacji
 • Autentyczny dialog nauczycieli i rodziców
 • Ustalenie wspólnych celów w edukacji
 • Uczenie dzieci umiejętności dostosowywania się do różnych sytuacji
 • Przygotowywanie dzieci do roli w społeczeństwie (roli rodzica)
 • Mała społeczność
 • Możliwość realizacji zainteresowań
 • Brak anonimowości ucznia
 • Możliwość poznania ucznia
 • Diagnoza możliwości ucznia

 
Nauczyciele

Słabe strony
Mocne strony
 • Brak wyposażenia niektórych sal
 • Niewyremontowana stara część szkoły
 • Brak umywalek w klasach
 • Brak radiowęzła
 • Łączenie klas lub brak zastępstw (klasy przebywają w świetlicy, gdy nie ma nauczyciela)
 • „wypadanie” zajęć przy nieobecności nauczyciela przedmiotu
 • Wysokie wyniki nauczania
 • Dobra współpraca kadry (otwartość)
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Różnorodność imprez szkolnych we współpracy z rodzicami
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Brak anonimowości (szkoła przyjazna i „rodzinna”)
 • „kameralność”
 • Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Nowoczesna baza (budynek szkolny nowy i sala gimnastyczna)

 
 
Oczekiwania:
 • Większa motywacja dziecka, zaangażowanie, zainteresowanie ze strony rodziców
 • Profesjonalne wsparcie instytucji (poradni, towarzystw, policji)
 • Partnerskiej roli rodziców (rozumienie potrzeb dziecka, wspieraniu działań nauczyciela, aktywnego udziału w życiu dziecka i klasy)
 • Zwiększenie możliwości indywidualizowania pracy z dzieckiem w zakresie wychowania i nauczania
 • Poprawa bazy dydaktycznej (zakup pomocy dydaktycznych, których szkoła nie posiada)
 • Kreatywność i kompetencje nauczyciela (wiedza i zaangażowanie)
 
Trzy grupy pracowały również nad określeniem cech człowieka dojrzałego:

Rodzice
Uczniowie
Nauczyciele
·         Rozumie swoje miejsce w świecie
·         Ma świadomość siebie
·         Ma kulturę osobistą
·         Ma świadomość potrzeb
·         Jest odpowiedzialny za swoje decyzje
·         Ma umiejętności komunikacyjne
·         Przewidywalność
·         Kręgosłup moralny
·         Mądry
·         Wykształcony
·         Samodzielny
·         Odpowiedzialny
·         Tolerancyjny
·         Wolny od przeszkód
·         Inteligentny
 
·         Ukształtowany system wartości
·         Rozumienie samego siebie
·         Rozumienie praw i obowiązków człowieka
·         Akceptacja drugiego człowieka
·         Stabilność emocjonalna
·         Umiejętność podejmowania decyzji
·         Odpowiedzialność za siebie i innych
·         Świadomość swoich słabych i mocnych stron
·         Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
·         Świadome, odważne , odpowiedzialne podejmowanie decyzji
·         Obiektywizm w ocenie rzeczywistości
 

 
Wnioski z II debaty NAUCZYCIELE – UCZNIOWIE – RODZICE
 
Istotne wartości konieczne dla współpracy organów szkoły
 • Partnerstwo
 • Otwartość
 • Akceptacja
 • Tolerancja
 
Wspomaganie rodziców
Rola pedagoga: organizacja spotkań z psychologiem, dietetykiem, policjantem, przedstawicielem TPD, kuratorem sądowym.
Wdrażanie programów edukacyjnych i zajęć terapeutycznych.
Zwiększenie etatu pedagoga – cykliczne spotkania w ramach wywiadówek, warsztaty terapeutyczne dla rodziców, artykuły dla rodziców na stronie Szkoły.
 
Szkoła dobra i nowoczesna
 • Bogata oferta edukacyjna
 • Kadra
 • Współpraca
 • Baza
Kompetencje kluczowe
 • Czytanie
 • Myślenie matematyczne
 • Myślenie naukowe
 • Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym
 • Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami
 • Umiejętność selekcjonowania, wyszukiwania i analizy informacji
 • Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb
 • Umiejętność pracy zespołowej


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|