Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY

Sfera
Wybrane zachowania uczniów, które warto rozwijać
Poznawcza
  1.     W twórczy sposób przedstawia swoją wiedzę na sprawdzianach i  wypracowaniach.
  2.     Szuka własnych rozwiązań, jest kreatywny.
  3.     Chce dużo wiedzieć, jest ciekawy świata
  4.     Ma szerokie zainteresowania.
  5.     Zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania
  6.     Chętnie uczestniczy w dyskusjach na różne tematy, śmiało prezentuje swoje poglądy.
Etyczna
  1.     Staje w obronie kolegów, zwłaszcza słabszych, i w obronie wartości – dobra, prawdy i piękna.
  2.     Akceptuje postawy różne od własnych, jest tolerancyjny wobec poglądów i uczuć innych osób, o ile nie są wymierzone przeciw innym.
  3.     W swoim stosunku do innych nie kieruje się podziałami rasowymi, religijnymi itp.
Emocjonalna (uczuć)
  1.     Zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać
  2.     Potrafi dokonać samooceny
  3.     Potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych
  4.     Poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie
  5.     Jest życzliwy wobec innych.
  6.     Ma pozytywny stosunek do świata.
  7.     Potrafi określać i wyrażać w sposób asertywny swoje emocje
Własnego rozwoju
  1.     Chce osiągnąć dobre rezultaty w nauce, walczy o stopnie i poprawia oceny.
  2.     Ma wysokie poczucie własnej wartości, chce być kimś, wyróżniać się.
 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|