Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


V. CELE GŁÓWNE

1. Nawiązywanie konstruktywnych relacji z rodzicami, które sprzyjać będą powstawaniu pozytywnych więzi między domem a szkołą.
2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły, dostarczenie wzorców zachowań pozbawionych agresji.
3. Doskonalenie jakości i efektów kształcenia poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
4. Opieka nad uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi i fizycznymi oraz mającymi problemy w nauce.
5. Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonych sprawdzianów szóstoklasistów do podnoszenia poziomu wiadomości i praktycznych umiejętności uczniów.
6. Promowanie szkoły w środowisku, prezentowanie aktualnych osiągnięć.
7. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.
8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
9. Wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez uczenie tolerancji i empatii.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|