Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


VI. PRIORYTETY SZKOŁY

Po przeanalizowaniu wniosków z debat, analizach ankiet, tekstów źródłowych i obserwacjach, rozmowach z rodzicami oraz analizach sprawozdań zadaliśmy sobie pytanie:
·         Co zrobić, aby utrzymać wysokie wyniki kształcenia?
·         Jak pracować, by nadal rodzice z zaangażowaniem uczestniczyli w procesie wychowania?
·         Co zrobić, by nasi uczniowie byli zaangażowani w proces uczenia się i wychowania?
·         Ponieważ miło jest gdy nasza Szkoła pojawia się w mediach w kontekście wyników nauczania lub ciekawych inicjatyw – co zrobić, by nadal o naszej szkole dobrze mówiło się w mediach?
·         Nie cały budynek szkoły jest nowy - jak doprowadzić do modernizacji starej części szkoły?
 
Wnioski ułożyły się następująco, co stało się podstawą programu rozwoju szkoły:
 
I priorytet: ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA
 Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych edukacji XXI w.
 
II priorytet: OPIEKA I WYCHOWANIE Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 
III priorytet: PROMOCJA SZKOŁY I ROZWIJANIE PRZYJAZNEJ I OTWARTEJ SZKOŁY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i na forum miasta
 
IV priorytet: BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY
 Modernizacja starego budynku szkoły oraz doposażenie budynku głównego.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|