Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


VIII. MONITOROWANIE

Obszary pracy szkoły podlegać będą systematycznemu monitorowaniu. Przewidziane są następujące metody i narzędzia badawcze ujęte w 5 –letnim planie mierzenia jakości szkoły:
1.      Dyrektor
-        wywiad z dyrektorem szkoły
-        analiza dokumentacji szkolnej
-        księga protokołów Rady Pedagogicznej
-        dokumentacja współpracy z Radą Rodziców
2.      Nauczyciele
-        ankieta dla nauczycieli
-        badanie dokumentacji:
-          dzienniki lekcyjne
-          teczka wychowawcy
-          dzienniki kół zainteresowań
-          dzienniki zajęć pozalekcyjnych
-          zeszyt wyjść klasowych, wycieczki, uroczystości
3.      Pedagog
-        wywiad z pedagogiem szkolnym
-        analiza dokumentów:
-     dziennik pedagoga szkolnego
-     dokumentacja pedagoga szkolnego
4.      Wychowawcy świetlicy szkolnej
-        ankieta dla wychowawcy świetlicy szkolnej
-        analiza dokumentacji:
-               dziennik zajęć wychowawczych
5.      Uczniowie
-        ankieta dla ucznia
-        analiza dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
-        wywiad z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
6.      Rodzice
-        ankieta dla rodziców
-        analiza dokumentacji Rady RodzicówOstatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|