Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan rozwoju jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
Zadania do każdego celu szczegółowego.
Plan rozwoju na lata 2010 – 2015 zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
Zmiany w planie rozwoju mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|