Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP




Strona główna » Inne informacje dla rodziców
» Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły
» Oferta ubezpieczenia dziecka w SP 8
» Regulamin z korzystania darmowych podręczników
» Informacje dotyczące realizacji Programu 500 +
» Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły
» Konsultacje z nauczycielami
» Postępowanie w przypadku zauważenia wszawicy lub owsicy
» Jak odciążyć plecaki uczniowskie
» Pielęgniarka szkolna


 Uwaga Rodzice - informacje dotyczące realizacji Programu 500 +
 
 w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze
 
W szkole  będą do pobrania wnioski dla rodzin, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły w ramach Rządowego Programu 500 +
W szkole przyjmujemy wnioski tylko od Rodzin na drugie i kolejne dziecko nie wymagające potwierdzenia dochodów na członka rodziny.
Pozostałe przypadki przyjmowane będą w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Długa 13:
1.    Cudzoziemcy
2.    Rodzice samotnie wychowujący dzieci
3.    Opiekunowie prawni
4.    Rodzice adopcyjni
5.    Osoby które wystąpiły o przysposobienie dziecka
6.    Wnioski na 1 dziecko, gdzie będzie badana sytuacja dochodowa rodziny
7.    Gdy wnioskodawca ,lub członek przebywa zagranica
 

PORADNIK

jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze („500+”)

  
Terminarz:
·       Od 16.03.2016- 29.04.2016 – pobieranie wniosków Programu 500 +
(na parterze przy portierni)
 
·       Od 01.04.2016 – 29.04.2016 – składanie wniosków Programu 500 +
 (sala 216 , II piętro,  codziennie w godzinach 11.00-12.00 i 13.00-14.30)
 
Miejsce :
Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra – tylko dla uczniów naszej szkoły


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|