Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Inne informacje dla rodziców
» Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły
» Oferta ubezpieczenia dziecka w SP 8
» Regulamin z korzystania darmowych podręczników
» Informacje dotyczące realizacji Programu 500 +
» Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły
» Konsultacje z nauczycielami
» Postępowanie w przypadku zauważenia wszawicy lub owsicy
» Jak odciążyć plecaki uczniowskie
» Pielęgniarka szkolna


 

Uzgodnienia po spotkaniu 6.04.2016 Przedstawicieli Rady Rodziców, Pielęgniarek i Dyrekcji w sprawie wszawicy
 
Ustalono, że pojedyncze przypadki występują, ale nie jest to nagminne zjawisko.
 Wypracowano wskazówki dla wszystkich zainteresowanych:
1.      Należy zgłaszać w sekretariacie, bądź wychowawcy przypadki wszawicy dla szybkiego reagowania na problem
2.      Pielęgniarki służą pomocą przy diagnozowaniu wszawicy
3.      Konieczna jest solidarność rodziców w klasie w celu jednoczesnego stosowania środków owadobójczych. Kiedy taki wypadek wystąpi wychowawca poda do wiadomości termin, że należy głowę zmyć Delacetem, lub innym środkiem. Powtórzyć po 10 dniach. Ponadto profilaktycznie raz w tygodniu spłukać włosy roztworem octu z wodą w proporcji 1:3
4.       Uwrażliwiać uczniów przez wychowawców i rodziców na niepożyczanie grzebieni np. po basenie, wiązanie włosów w kitki, koki, ograniczając włosy rozpuszczone,
5.      Rodzice winni być czujni i systematycznie sprawdzać głowę dziecka, natomiast wychowawcy na godzinie wychowawczej winni porozmawiać o profilaktyce wszawicy
6.      Na stronie szkoły www..sp8zg@wp.pl są artykuły profilaktyczne
7.      Jeśli zasady nie zadziałają w indywidualnych przypadkach będziemy rozmawiać i pomagać

W przypadku zauważenia wszawicy:

 
www.wszyzglowy.pl

www.wszpwn.com.pl

 

W przypadku zauważenia u dziecka owsicy:

http://www.zdrowemiasto.pl/i/7/gastroenterologia/owsica-owsiki,1587.html#.Vkw2D9Ivfs0

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/owsiki-u-dzieci-objawy-i-leczenie_34028.html

 
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|