PROJEKT ERASMUS+ - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Witamy
Przejdź do treści

PROJEKT ERASMUS+


Projekt Erasmus +

Współpraca międzynarodowa

Współpraca szkoły ze środowiskiem

   Projekt Erasmus+      
         
      Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Mobilność Dla Rozwoju Edukacji Szkolnej” w ramach programu Erasmus+.
Projekt jest realizowany w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej. Ma on na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Uczestniczy w nim 5 nauczycieli języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursach językowych w kraju, a także metodycznych za granicą (Malta, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria). Projekt jest realizowany od 1.06.2015 do 31.05.2017r.
Dzięki temu  projektowi nauczyciele będą mogli urozmaicić zajęcia lekcyjne przy pomocy nowoczesnych metod i narzędzi oraz w oparciu o autentyczne materiały pozyskane podczas wyjazdów.


Projekt Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 8 realizuje projekt “Szkoła- partner przyszłości”, wniosek numer: 2017-1-PL01-KA101-037407, w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Dofinansowanie wniosku zostało przyznane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Bierze w nim 8 nauczycieli języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i matematyki. W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w kursach językowych w kraju, a także metodycznych za granicą (Wielka Brytania, Portugalia, Włochy, Austria, Dania).
Projekt jest realizowany od 1.09.2017 do 31.08.2019r. Łącznie odbędzie się 14 mobilności.
Dzięki temu  projektowi nauczyciele będą mogli urozmaicić zajęcia lekcyjne przy pomocy nowoczesnych metod i narzędzi oraz w oparciu o autentyczne materiały pozyskane podczas wyjazdów.
 
Współpraca międzynarodowa

Nasza szkoła w kontekście aktywności zagranicznej może pochwalić się udziałem w projektach Unii Europejskiej.
Dzięki współpracy zagranicznej nasi uczniowie i nauczyciele mają możliwość i szansę pogłębić swoją wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia oraz rozwijać swoje umiejętności. Współpraca zagraniczna to także poznawanie historii, kultury i tradycji innych krajów oraz przekazywanie wiedzy o naszym kraju innym narodom.Współpraca szkoły ze środowiskiem

1.       Współpraca ze szkołą w Weisswasser
Bardzo ważną rolę ma w naszej szkole współpraca ze szkołą w Weisswasser. Nasi uczniowie wyjeżdżają do tej malowniczej miejscowości raz w roku, również uczniowie z Weisswasser mogli zapoznać się z tradycjami świątecznymi swoich polskich przyjaciół i zwiedzić nasze miasto.


       


2.       Festyny środowiskowe
Od 1993 r. szkoła jest organizatorem corocznych festynów środowiskowych o różnorodnej tematyce. Hasło wiodące pierwszej imprezy tego typu brzmiało: ”Jędrzychów – moja mała ojczyzna”, inne odbywały się pod hasłami: „ Regiony Polski”, „Nasza Europa” ,              „W Europie razem bezpieczniej”, ”Bezpiecznie żegnamy lato”, „W Europie jeździmy bezpiecznie”. „Jędrzychowskim majówkom” przyświecają różne cele - poznanie kultury i sportu krajów europejskich, integrowanie środowiska oraz bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Dzieci i rodzice bardzo lubią szkolne festyny, bo przede wszystkim dla nich przygotowujemy różne atrakcje - przelot balonem, degustację ciast i potraw tradycyjnych różnych krajów Europy, przejazd bryczką, konkurencje sportowe i zabawy. Dzieci również prezentują swe talenty – występują w strojach z różnych regionów Polski i świata, śpiewają i tańczą. W 2005 roku przyświecało nam hasło Najpiękniejsza jest Ziemia Lubuska – dzieci gromadziły pamiątki rodzinne, eksponowały stare sprzęty, tworzyły foldery zachęcające do zwiedzania naszego miasta i tańczyły z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca. Festyny te zawsze cieszą się wielką popularnością.

             


3.       Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, a nasi uczniowie biorą co roku udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W szkole można poznać zasady ruchu drogowego, otrzymać kartę rowerową, motorowerową oraz pływacką.
 
             


4.        Współpraca z  Muzeum Etnograficznym w Ochli.
Świat współczesny na nowo odkrywa wartości tkwiące w społeczności lokalnej, ich bogactwo kulturowe, a w problematyce regionalnej dostrzega się ogromną szansę na odnalezienie drogi do wspólnoty ogólnonarodowej i europejskiej. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu „naszych czasów" oraz uwzględniając zainteresowania uczniów podjęliśmy współpracę z  Muzeum Etnograficznym w Ochli. Główny cel to zapoznanie z ciekawą historią Jędrzychowa i Ziemi Lubuskiej. Spotkania odbywają się podczas realizacji ścieżki regionalnej w klasach I-VI. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom zapoznania z historią najbliższego regionu w korelacji z legendami Ziemi Lubuskiej, przedstawienie tradycji i zwyczajów, kształtowanie własnej tożsamości, tolerancji wobec innych społeczności i kultur. Ta współpraca powoduje, że uczniowie w większym stopniu wykazują zainteresowanie najbliższym otoczeniem, jego bogactwem i pięknem, lepiej poznają historię Jędrzychowa i Zielonej Góry,  wzbogacają swoją wiedzę o życiu codziennym mieszkańców, obyczajach, tradycjach, potrafią scharakteryzować region pod względem geograficznym i kulturowym, znają podstawowe nazewnictwo związane z regionem, mają poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

5.       Działania ekologiczne
Inną formą współpracy ze środowiskiem są działania ekologiczne na rzecz naszego regionu. Nawiązana została współpraca z MOSiR, ZGKiM, miejskimi służbami porządkowymi. Las i okolice szkoły są sprzątane przez uczniów w akcjach organizowanych na terenie miasta: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
Inną formą działań ekologicznych jest coroczna zbiórka makulatury. Uczestniczyliśmy w miejskim konkursie recyklingu papieru. Nasza szkoła zajęła I miejsce, a zebrana ilość makulatury, w przeliczeniu na jednego ucznia, wyniosła aż 151 kg. Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 7 tys. złotych.
Corocznie uczestniczymy także w ekologicznych lekcjach i konkursach dla klas czwartych w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej. W roku szkolnym 2001/2002 zajęliśmy VI miejsce w miejskim konkursie ochrony środowiska przed odpadami. Dzieci uczestniczą też w lekcjach ekologicznych na terenie wysypiska miejskiego w Raculi. Uczniowie zdobywają także wiedzę na temat lasów, ich znaczenia i ochrony w trakcie zajęć, realizowanych w ramach edukacji ekologicznej pod hasłem „Tydzień lasu”.
Nasza szkoła przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aby realizować zadania szkoły, która promuje zdrowie, postanowiliśmy jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią, zwiększać aktywność ruchową i zapobiegać wadom postawy, poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych, szczególnie pływania. Przystąpiliśmy do akcji „Bezpieczne Miasto”, realizując program Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
W szkole działa organizacja PCK, a uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy PCK i CK oraz w zawodach międzyszkolnych w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Od wielu lat rozwija się współpraca z MOPS i Urzędem Miejskim w celu zapewnienia obiadów dzieciom z rodzin ubogich. Realizujemy też program Stop agresji i przemocy oraz program profilaktyki „Nie piję, nie palę, jestem OK.” W maju, pod hasłem Bądź przyjacielem samego siebie, obchodzimy tydzień zdrowia. Zajęcia poświęcone są propagowaniu zdrowego stylu życia, profilaktyce uzależnień, promocji zdrowego odżywiania i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Współpracujemy także z policją i organizujemy spotkania z funkcjonariuszami. Program profilaktyki zdrowotnej realizowany jest poprzez spotkania z lekarzem, pielęgniarką, uczestnictwo w konkursach, pokazach i pogadankach. Okresowo wykonywane są badania wad postawy, wagi, wzrostu, sprawdzany jest słuch i wzrok uczniów. Prowadzona jest też fluoryzacja uzębienia.

6.       Współpraca z instytucjami osiedlowymi
Współpracujemy z naszym osiedlowym sklepem Intermarche. Kierownictwo placówki jest fundatorem nagród w licznych konkursach, zawsze możemy liczyć na pomoc przy organizowaniu festynów szkolnych i innych uroczystości. Nasi uczniowie mogą zapoznać się z pracownikami sklepu i ich zakresem obowiązków, na specjalnie przeprowadzanych zajęciach.
Od 1985 roku lat rozwija się współpraca z firmą Postęp oraz od niedawna z firmą Ricosta. Przedsiębiorstwo to wspomaga szkołę, przekazując środki finansowe.
Współpracujemy również z policją, strażą pożarną, z PCK i z przychodnią lekarską.
Współpracujemy także z Drukarnią Braci Dadyńskich i jej przemiłym kierownictwem. Dzięki państwu Dadyńskim zostały wydrukowane m.in. karty świąteczne, zaprojektowane przez uczniów naszej szkoły, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczane są na potrzeby szkoły.

7.       Współpraca z instytucjami charytatywnymi
Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych “Pomóż i Ty”, Fundacja “Wszystko dla Dzieci”, fundacja “Serce- na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”. Co roku organizowana jest też akcja zbiórki odzieży w okresie wielkopostnym pod nazwą “Chusta Weroniki”. W roku 2006 zbieraliśmy pościel i środki czystości, które przekazaliśmy do hospicjum w Zielonej Górze. Kierowniczka hospicjum – pani Anna Kwiatek – odbierając dary, zaproponowała dzieciom zorganizowanie przedstawienia dla podopiecznych hospicjum. Okazało się, że pociechę umierającym można nieśc także w ten sposób.

8.         Współpraca z ośrodkami kultury
Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych miasta odwiedzając Teatr Lubuski, Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu (występy gościnne), Filharmonię Zielonogórską. Uczniowie uczą się odbioru utworów pisanych z przeznaczeniem do wystawienia na scenie. Teatr uczy istnienia w kulturze, budzi zainteresowanie uczniów dziedzictwem kultury, przygotowuje do krytycznego odbioru sztuki teatralnej, przygotowuje do uczestnictwa w kulturze. Współpracujemy też z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Norwida, nasi uczniowie biorą aktywny udział w konkursach organizowanych przez WiMBP i odnoszą w nich duże sukcesy.
Ul.Kąpielowa 7
        68-385 Zielona Góra
TEL. 68-324-89-14
FAX. 68-324-89-16
sp8zg@wp.pl
                     https://www.sp8.zgora.pl

Wykonanie i administracja strony:
Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
Wróć do spisu treści